Szabályozás

HÁZIREND – KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM – SZERVEZETI ADATOK

HÁZIREND

Házirendünk leglényegesebb elemei

Napi nyitva tartás: 6:00-18:00 (12 óra)
Reggel 6:30-tól 7:00-ig és délután 17:00-17:30-ig ügyeleti csoport működik az arra igényt tartók részére.

Nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig
Szorgalmi idő: szeptember 1-től május 31-ig

Nyári zárás időpontja: június 15 és augusztus 24 között 5 hét. A pontos dátumról tárgy év február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket.

Nyári zárás alatti ügyelet: minden szerdán (munkanapokon) 8-12 óráig.
Nevelés nélküli munkanapok száma: 5.

Az óvoda emeleti bejárati ajtaja a következő időpontokban a gyermekek biztonsága érdekében és betörés-védelmi okok miatt zárva van: 8:30-12:30, 13:00-15:30.

Az óvodai nevelés igénybevételének feltételei:

  • betöltött 3. életév,
  • egészség (kötelező védőoltás, e.ü. törzskönyv, ÁNTSZ igazolás)
  • az étkezési díj befizetése (minden hónap 2. szerda és csütörtök 7-14,7-10)

Egészségügyi szabályok

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!!

Az óvodapedagógusoknak TILOS otthonról beküldött gyógyszert beadnia a gyermekeknek. Ez alól kivételt képez: allergia-gyógyszerek, magas láz csillapítására szolgáló gyógyszerek, valamint életmentő gyógyszerek.

Láz, hányás, hasmenés esetén az óvodapedagógus lázcsillapítást alkalmaz és értesíti a szülőt gyermeke állapotáról. Betegség után a gyermeket csak ORVOSI IGAZOLÁSSAL tudjuk fogadni! Az igazolásnak tartalmaznia kell: gyermek neve születési ideje, lakcíme, TAJ száma, valamint betegségének megnevezése és annak időtartama.

Fertőző betegség és tetű esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az intézmény felé! Minden esetben orvosi igazolás szükséges!

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne erőszakkal, durvasággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel:

  • szülői értekezletek (évente 3 alkalommal);
  • közös rendezvények (szüreti mulatság, adventi készülődés, barkács-délutánok, tavaszi kertrendezés, anyák napja, apák napja, évzáró);
  • fogadó órák igény szerint;
  • az óvodapedagógussal való rövid, eseti megbeszélések.

Teljes, részletes házirendünk nyitvatartási időben megtekinthető intézményünkben.

 

Nevelői munkánk a
KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM
szerint zajlik

 A program 15 éves kutatói és óvodai gyakorlati munka eredményein és tapasztalatain alapul. Az intézményes nevelés – mint másodlagos szocializációs színtér – alapvető feladata a kultúra átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Az óvodapedagógusnak úgy kell közvetítenie kultúránkat, hogy azáltal az óvodás gyermekek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak. A felnőtt szakembernek kell ismernie a módját és vállalnia azt a felelősséget, hogy úgy vezesse el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra felkészült, alkalmas legyen, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse.

A Komplex Prevenciós Óvodai Program épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, ötvözve azokat a korszerű fejlődés- és neveléslélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel. A program fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének (érési jellemzőinek) szem előtt tartásával:

  • az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását,
  • az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

A jelzett területeken történő fejlesztés értelmezésünk szerint: a gyermek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz messzemenőleg illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő szomatikus és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet. Ebben meghatározható a 3-7 éves kor alapvető sajátossága: az érzelmi biztonság alapszükséglete, az érzelem-vezérelt megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás.

A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvető joga, melyre programunk messzemenően törekszik.

 

SZERVEZETI ADATOK

Szervezeti, személyzeti adatainkat és a különös közzétételi listát a Csányi Tagóvoda honlapján olvashatják erre a linkre kattintva: SZERVEZETI ADATOK.