Komplex program

Nevelői munkánk a 
KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM
szerint zajlik

 A program 15 éves kutatói és óvodai gyakorlati munka eredményein és tapasztalatain alapul. Az intézményes nevelés – mint másodlagos szocializációs színtér – alapvető feladata a kultúra átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Az óvodapedagógusnak úgy kell közvetítenie kultúránkat, hogy azáltal az óvodás gyermekek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak. A felnőtt szakembernek kell ismernie a módját és vállalnia azt a felelősséget, hogy úgy vezesse el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra felkészült, alkalmas legyen, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse.

A Komplex Prevenciós Óvodai Program épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, ötvözve azokat a korszerű fejlődés- és neveléslélektani, neurológiai, gyógypedagógiai eredményekkel. A program fő feladatának tekinti a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének (érési jellemzőinek) szem előtt tartásával:

  • az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítását,
  • az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzését, az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

A jelzett területeken történő fejlesztés értelmezésünk szerint: a gyermek érési folyamatához igazított, életkori sajátosságainak megfelelő, ahhoz messzemenőleg illeszkedő eszközökkel történő támasznyújtás, amely az éppen fejlődő szomatikus és pszichés funkciók kibontakoztatásához biztosít szociális és tárgyi környezetet. Ebben meghatározható a 3-7 éves kor alapvető sajátossága: az érzelmi biztonság alapszükséglete, az érzelem-vezérelt megismerés, az élmény fonalán haladó gondolkodás.

A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvető joga, melyre programunk messzemenően törekszik.