Aktuális

Nálunk járt a Zene-Bona Együttes

i

Kedves Szülők!
Étkezési térítési díj befizetése 2022. szeptember hónapra 2022.07.11-én, 07.00-12.00 óráig lesz.

Kedves Szülők!
A 2021/22-es nyári zárási terv az alábbi:

Kedves Szülők!

A nyári időszakra, ügyeletre az alábbi időpontokban lesz az étkezési térítési díj befizetés:
Csányi Tagóvoda:
2022.05.09.: Június 17-ig és július 25-31-ig.
2022.06.13.: augusztusra
2022.08.08.: Szeptemberre

Pozsonyi Tagóvoda:
2022.05.11.: Júniusra
2022.06.08: Július 01-22-ig és augusztus 29-31-ig
2022.07.11.: Szeptemberre

Aradi Óvoda:
2022.05.12. 7.00-14.00 óráig

“Itt a farsang, áll a bál…”


Tisztelt Szülők!

Étkezési térítési díj befizetés 2022.04.06-án, szerdán 07.00-12.00 óráig lesz május hónapra 22 napra.

Gyermeknap a Pozsonyi Tagóvodában

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

1.

FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

1.1

Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézményvezető, az intézményvezető helyettesei és a Tagóvoda vezetők ellenőrzik a takarítások végrehajtását.

1.2

A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

1.3

A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata.

 2.

 AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,

 2.1

 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus -gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 2.2

Az épületbe, udvarra a szülők csak szájmaszkban léphetnek be. A gyermeket az óvodába érkezéskor és távozáskor csak egy szülő vagy hozzátartozó kísérheti.

 2.3

 A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani. – A gyermeköltözőkben egyszerre csak 5 gyermek és kísérője tartózkodhat. – A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas beszélgetést.

2.4

A csoportszobában a gyermekek érkezésekor és távozásán kívül az óvodapedagógusok és az őket kiszolgáló személyzetnek a maszk viselése nem kötelező.

2.5

A mozgásos tevékenységeket az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.

2.6

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.

2.7

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben szükséges a csoportok szüleit zárt Facebook rendszerben tájékoztatni lehet a járványveszéllyel kapcsolatos változásokról is.

3.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET

KIALAKÍTÁSA

3.1

Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni az óvodát használók figyelmét.

3.2

A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. A saját jellel ellátott textil, gyermektörölköző speciális, az a gyermek személyes használatában van, Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosásra!

3.3

A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás.

3.4

A gyermekek otthonról játékot hozhatnak, amelyet hétvégén hazavisznek.

A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyermekek.

3.5

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.6

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.7

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

3.8

Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

4.

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

4.2

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.

4.3

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.

5.

GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

5.1

Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

5.2

A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

6.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

6.1

Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak

a panaszok:

– láz

– köhögés

– nehézlégzés

– hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

– kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,

izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

6.2

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

6.3

A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

7.

INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

7.1

Az intézmény az oktatási hivatal honlapján közzétételre kerülő legfrissebb módszertani ajánlást követi.

7.2

 Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.

7.3

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Kommunikáció

Az intézkedési terv visszavonásig érvényes.

Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

Budapest, 2020.08.31.

1. számú melléklet

 A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A nevelési év megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

– felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;

– ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;

– padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;

– játékok, sporteszközök tisztítására;

– radiátorok, csövek lemosására;

– ablakok, üvegfelületek tisztítására;

– szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;

– képek, tablók, világítótestek portalanítására;

– pókhálók eltávolítására;

– rovar- és rágcsálóirtásra;

Miután a járványügyi jogszabályok napról-napra változhatnak, kérem kövessék figyelemmel a változásokat!

A Koronavírus járvány vészhelyzete megszűnt.

 A Házirendünket a következőkkel egészítjük ki a Koronavírus járványra való tekintettel.

1. Kérjük a kedves szülőket, hogy az Önkormányzat ajánlását vegyék figyelembe!

2. A házirendünkben előírtaknak megfelelően fokozottan felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy csak egészséges gyermekeket veszünk be az óvodába (ez ügyben a szülők felelősségét fokozatosan kérjük).

3. Az épület adottságai lehetővé teszik, hogy a gyermekek öltöztetésekor a szülők a 1,5-2 méter távolságot egymás között megtarthatják.

4. Az önkormányzat biztosított minden intézmény számára érintés mentes hőmérőt, a gyermekek óvodába érkezésekor a hőmérsékletüket megmérjük.

Mindenkinek jó egészséget és napsütéses nyarat kívánunk !


https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol?fbclid=IwAR1c64zGw7Ra-H1lXoCMFmROZ9BSWaKX6apT99uyZirQymq6N6QL8TNE1dE

‼️TÁJÉKOZTATÓ ÓVODÁK ÚJRANYITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN‼️

Kedves Szülők!

ℹ️A 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet 1.§-a alapján 2020. június 2-ától a Budapest Főváros területén működő óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek. Ennek megfelelően az Újpest Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák a nyár alatt folyamatosan nyitva tartanak, azonban a járványhelyzetre való tekintettel a következő óvintézkedések betartását ajánlom:

👉a gyermeket a vele egy háztartásban élő szülő (mindig csak egy fő) viheti be az óvodába és viheti el az intézményből,

👉a szülőknek az óvoda területén kötelező a szájmaszk használata,

👉a gyermekek átadása, átvétele az óvodapedagógus részére a csoportszoba ajtajában történik, az óvodapedagógusnak ez idő alatt kötelező a szájmaszk használata,

👉abban az esetben, ha a gyermek vagy vele egy háztartásban élő személy külföldön tartózkodott, fertőzött országból, területről érkezik, a hazaérkezéstől számított 14 napig nem mehet óvodába,

👉az óvodák bejáratánál kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítők vannak, ezek használata javasolt a szülők számára is, amikor belépnek az óvodába,

👉óvodai búcsúztatók, szülői értekezletek megszervezése átgondoltan, az egyidejű, tömeges jelenlétet mellőzve, lehetséges. Ajánlott ezeket udvaron, szabad levegőn megtartani, nem zárt térben. Minden óvoda vezetője egyénileg dönthet arról, hogy ezen alkalmakat megtartja-e az intézményben és ha igen, milyen formában.

❗️A Gazdasági Intézmény hetente egyszer teljeskörű fertőtlenítést végez minden intézményben.❗️

Kérjük a Szülőket, hogy az ajánlásokat vegyék figyelembe, és mindenki ennek megfelelően járjon el!

Köszönöm!

Déri Tibor
polgármester
IV. kerület